Allmänna Villkor

⁠Allmänt

De priser som finns i vår webbshop/API kan utan särskilt meddelande ändras. Vi förbehåller oss rätten att kompensera ekonomiskt i fall då uppenbara fel har inträffat i samband med prissättning, uppladdning av datafiler till webbshop och externa program etc. Ekonomisk kompensation sker genom kreditering att nyttja vid framtida orderläggning.

Amring hänvisar i dessa fall till aktuell prislista från respektive leverantör. Amring förbehåller sig rätten att ändra priser p.g.a. yttre omständigheter så som exempelvis förändring av råvarupriser eller valutor. Priserna inkluderar inte mervärdesskatt eller återvinningsavgift. Mottagande av våra varor betraktas som accept av våra försäljnings- och garantivillkor.
Leverans och fakturering sker till på leveransdagen gällande priser.

Miljöavgift

Alla däck debiteras, vid leveranstillfället, aktuella priser för miljöavgift.

Betalning

Om inget annat avtalats skall betalning vara oss tillhanda senast 30 dagar från fakturadatumet. Vid försenad likvid debiteras dröjsmålsränta, d.v.s. referensränta + 8 procentenheter.

Leverans

Om inget annat avtalats, sker leverans fraktfritt i Sverige om order är på minst 8st däck/fälg.
Leverans med våra egna turbilar är alltid fraktfritt.

Leverans sker med Amring valda transportsätt. Vid mottagande av leverans ska kund mot frakt-/följesedel kontrollera att rätt antal varor är levererade samt att det inte föreligger några synliga skador på godset. Om synliga skador föreligger är det kunds ansvar att reklamera till transportören vid leveranstillfället. Vid skador som ej är synliga, såsom ovalitet och andra fabriksfel, måste detta rapporteras till Amring inom 90 dagar efter att godset levererats för att ha rätt till reklamation.

Amring ansvarar för gods fram till det skickas från Amrings egna lager, efter att gods har upphämtats av extern transportör övergår ansvar för leveransen till transportören.
När vi levererar med Amrings egna turbilar ansvarar vi för godset fram till att det levererats till kund, och följesedeln har blivit påskriven av köparen.
Amring påtar sig ej ekonomiskt ansvar för ev. följdkostnad som beror på försenad/utebliven eller felaktig leverans, oavsett orsak.

Avhämtning

Hämtorder kan ske om detta transportsätt valts vid beställning.

Lager Göteborg:
Arendalsvägen 6
418 78
Göteborg

07:30-16:00*

*Öppettider kan utökas under högsäsong.

Avbokning av order

Direkt efter order är gjord behandlas den i vårt lagersystem för leverans till köparen. Under förutsättning att Amring får avbeställning innan plocket påbörjats kan avbokning göras.
Ordrar som beställs från externa lager kan inte avbokas, detta måste även köparen godkänna i Amrings webshop innan beställnings görs.

Returer

Alla returer skall i förväg godkännas av Amring och inte vara äldre än tre (3) månader om inget annat avtalats. För varje retur som godkänts av Amring debiteras en returavgift på 200 SEK per däck och/eller fälg. Om produkt returneras till Amring utan att det i förväg avtalats debiteras en returavgift på 500 SEK per däck och/eller fälg.
Retur sker kostnadsfritt om Amring har levererat ej beställda varor, Amring ombesörjer då retur.
Order från Europalager är beställningsvara och går inte att returnera såvida inget fel finns på på produkten.

Reklamationer

Alla reklamationer skall meddelas till Amring. Detta kan göras genom att lägga upp ett ärende via denna länk https://amring.se/returns.
Kund kan även maila till: claims@amring.se
Bifoga bilder som underlag för ansökan, vilket underlättar hantering.
Vid reklamation, vänligen besvara nedanstående frågor och skicka till ovannämnda mailadress.

 1. Kundnummer
 2. Ordernummer
 3. Vilken artikel avser reklamationen
 4. Vad är anledningen till reklamationen
 5. Mönsterdjup
 6. Komplett DOT nummer
 7. Antal däck/fälgar
 8. Position på bil
 9. Sitter det monterat på original fälg
 10. Bilmärke, modell och år

Vid tillverkningsfel överlämnar Amring ansökan till aktuell tillverkare för behandling av ärendet. Kund har 90 dagar på sig att rapportera ej synliga produktfel. Leverantören kontaktar sedan Amring med beslut, som i sin tur återkopplar till kund.
Vid godkänd reklamation av produkt från leverantör skickar Amring en kreditfaktura till kund som ersättning för den felande varan. Vid reklamationsavslag från leverantör ges ingen ersättning till kund, som då även får ta ställning till om kund vill ha tillbaka felande produkt eller om Amring ska kassera produkt. I inget fall ansvarar Amring för skador eller extra kostnader som kan uppstå genom användning av felaktiga produkter.

DOT-märkningar

Kund har rätt att returnera däck som är mer än 3 år gamla. Amring gör regelbunda inventeringar, märker ut DOT-år på artikel och sänker eventuellt priset på dessa däck. Står det ingenting utmärkt på artikel kan kund räkna med att däcken inte är mer än 3 år gamla, och i dessa fall gäller ingen returrätt.

TPMS-sensorer

Information angående TPMS-sensor/ventil som anges i katalog/webshop är vägledande. Amring tar inget ansvar för uppkomna problem vid montering av beställda TPMS-ventiler.
Varje återförsäljare/montör har eget ansvar att kontrollera att gällande direktiv för respektive TPMS-tillverkare uppfylls samt uppfyller biltillverkarens specifikationer.

Programmering av ventiler samt eventuell programmering i bil är upp till respektive återförsäljare/montör att införskaffa sig kunskap om.

Om instruktionerna ovan följts och TPMS-sensorerna ändå inte fungerar skall sensorerna returneras till oss för kontroll enligt nedan:

 • Sensor, ventil, nål och hatt skall vara komplett.
 • Förpackning med id.nr skall bifogas
 • Produkten skall vara avtorkad och ren efter en ev. montering
 • Punkterna 1-4 samt 9-10 skall anges och bifogas med ventilerna

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från Amrings sida, som gör att Amring ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att Amring befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.