Försäljningsvillkor

Allmänt
Alla priser som finns i vår webshop kan ändras utan särskilt meddelande. Vi förbehåller oss rätten att kompensera ekonomiskt i fall då uppenbara fel har inträffat i samband med prissättning, uppladdning av datafiler till webshop etc. Vi hänvisar i dessa fall till gällande prislista från resp. leverantör och senast gällande rabattavtal hos oss. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser p.g.a. yttre omständigheter så som råvarupriser eller valutaförändringar. Priserna inkluderar ej mervärdesskatt och återvinningsavgift. Mottagande av våra varor betraktas som accept av våra försäljnings- och garantivillkor. Leverans och fakturering sker till på leveransdagen gällande priser.

Miljöavgift
Alla däck debiteras vid leveranstillfället gällande priser för miljöavgift.

Betalning
Om inget annat avtalats, skall betalning vara oss tillhanda inom 30 dagar räknat från fakturadatum. Vid försenad likvid debiteras dröjsmålsränta.

Leverans
Om inget annat avtalats, sker leverans fraktfritt i Sverige om ordern är på 8 däck eller ordersumman uppgår till 4 000 kr netto eller mer. Leverans sker med för oss billigaste reguljära transport efter vårt avtal. Önskas snabbare transport betalas detta av kunden. Vid mottagande av leverans skall kunden mot frakt/följesedel kontrollera att rätt antal varor är levererade och att det ej förekommer några synliga skador på förpackningarna. Om felaktighet föreligger skall kunden reklamera leveransen till levererande speditör. Om så ej sker avsäger vi oss allt vidare ansvar för leveransen. Vi tar inget ansvar för transporten efter det att godset har lämnat vårt lager, vi kan inte heller kompensera ekonomiskt för leveranser som är försenade eller uteblivna p.g.a. komplikationer hos transportören. Har du frågor om din leverans är du alltid välkommen att kontakta Amring AB så hjälper vi dig.

Hämtningar på Arendalsvägen/Rörvägen
För dig som vill hämta däck har vi öppet på lagret mellan 08:00-16:30  (lunchstängt 12:00-13:00).  För att vi skall kunna ge dig den bästa servicen när du kommer hit så ber vi dig tänka på att det tar minst en timma från ordertillfället tills dess att däcken finns redo för uthämtning. Observera att webborder ibland kan dröja något längre, speciellt om du lagt beställningen sent på kvällen.

Avbokning av order
Efter att din order har behandlats går den via automatik ut till vårt lagersystem efter cirka 10 minuter. Vid påbörjad behandling av order går det inte att ändra eller avboka.

Felaktiga produkter
Amring AB ansvarar för avhjälpande av felaktiga produkter som förelåg före leverans till Kunden, d v s tillverkningsfel eller materialfel. Krav i anledning av dessa anledningar skall framställas direkt och snarast till Amring AB efter det att Kunden mottagit produkterna och i vart fall senast två veckor efter leveransen. Kraven skall vara skriftligt gjorda. Amring AB ansvarar inte för fel som orsakats av felaktig förvaring eller inkorrekt hantering av Kunden. Amring AB ansvarar heller inte för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan ekonomisk eller indirekt skada hos Kund.

Reklamation av TPMS sensorer
Vid leveranser av kompletta hjul med TPMS sensorer som vi har programmerat så att dessa kan kopplas ihop med vald bil. Du beställer TPMS sensorerna via vår webshop alternativt via vår orderavdelning. Hur sensorerna kopplas till bilen skiftar mellan olika bilmodeller. Det är vanligt att systemet är självlärande, vilket innebär att systemet fångar upp ett nytt hjuls signal efter ungefär 20 minuters färd alternativt att man aktiverar de nya hjulen via bilens färddator. Men det finns även bilar där sensorerna måste aktiveras i bilen och då krävs det speciell utrustning inkoppling av TPMS sensorerna till bilens dator ansvarar ni som kund för.

De uppgifter angående TPMS som anges i katalog och/eller webshop är att betrakta som vägledande. Vi tar inget ansvar för uppkomna problem vid montering av olika TPMS-ventiler. Varje återförsäljare/montör har ansvaret att kontrollera att gällande direktiv enligt respektive TPMS-tillverkare uppfylls. Programmering av ventiler samt eventuell programmering i bil är upp till respektive återförsäljare/montör att införskaffa sig kunskap om.

Om ovanstående har följts och TPMS sensorerna ändå inte fungerar skall dessa returneras till oss enligt följande:

  1. Sensor, ventil, nål och hatt skall vara komplett.
  2. Förpackning alternativt tillhörande påse med id.nr skall bifogas.
  3. Produkten skall vara avtorkad och ren efter en ev. montering.

Reklamationer
Alla reklamationer skall anmälas via formuläret som finns i vår webbshop.  Return och reklamationer

Vi kan direkt skicka ett nytt däck eller fälg som vi har i lager mot faktura och skickar sedan en kreditfaktura om reklamationen blir godkänd av resp. leverantör. Eventuella reklamationer på Nexen, General, Achilles och Oxxo hanterar vi själva och processen blir oftast snabbare.

Observera att en anmäla inte är automatiskt godkänd, Amring återkopplar med utfall i tur och ordning som anmälningar inkommer.